Door de jaren heen heb ik me verschillende behandelvormen eigen gemaakt. Deze vormen combineer ik met elkaar zodat ik door deze integrale manier van behandelen tot een optimale behandeling kan komen. Problemen worden hierdoor effectiever en intensiever aangepakt. Ik hanteer een kortdurende oplossingsgerichte aanpak omdat ik van mening ben dat mensen geen jarenlange therapie nodig hebben om vooruit te kunnen komen. Door aan de slag te gaan met het probleem en deze vanuit verschillende invalshoeken aan te pakken krijg je een duwtje in de juiste richting waardoor je op eigen kracht, zelfstandig je problemen aan kunt pakken. Hierbij begin in door je kwaliteiten in kaart te brengen en te kijken hoe je deze weer in kunt zetten in je dagelijkse leven. Vervolgens kijken we samen naar je uitdagingen en wat je hier mogelijk in wilt en kunt veranderen. Dit bekijken we vanuit de basisbehoefte vanuit CREF methode. Indien nodig gaan we dieper in op bepaalde stukken en verwerken/helen we oude pijnpunten waardoor je weer vrijer in je leven kunt staan. Dit met oefeningen en technieken die vooral gericht zijn op doen en ervaren in plaats van alleen maar denken. Op die moment haal je de kracht en de oplossingen vanuit je zelf en kun je ze direct in je dagelijks leven weer toepassen.

‘De sleutel van de deur naar verandering zit aan de binnenkant’

Ik gebruik methodes vanuit de CREF methode, hypnotherapie, EMDR, NLP, inner-child, regressie,  RET, cognitieve gedragstherapie, creatieve therapie, psychosociale hulpverlening, coaching en counseling eventueel met het inzetten van paarden.